KOMUNIKAT DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW PLACÓW ZABAW
Dodane przez Arkadiusz Bol dnia Lipiec 28 2008 22:47:39

W związku z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego oraz zaistniałymi w ubiegłych latach wypadkami na placach zabaw, przypomina się właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw, którymi są głównie małe dzieci.
Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym oraz bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych wynika z ustawy – Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. Nr 243 z 2010r., poz. 1623 z późniejszymi zmianami), natomiast Polskie Normy w szczególności:
PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw. Część 2 : Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek,
PN-EN 1176-2:2001/A1 Wyposażenie placów zabaw Część 2 Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek,
PN-EN 1176/7 Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji
szczegółowo określają wymagania stawiane urządzeniom na placach zabaw i sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne użytkowanie.