KOMUNIKAT
Dodane przez Arkadiusz Bol dnia Maj 27 2008 17:38:25

W celu ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz wyeliminowania zagrożenia katastrofami budowlanymi został wprowadzony na terenie Województwa Podkarpackiego dla właścicieli i zarządców budynków i innych obiektów wielkopowierzchniowych bezwzględny obowiązek usuwania zalegającego śniegu i lodu z dachów tych budynków i obiektów.
Obowiązek ten został wprowadzony Rozporządzeniem Porządkowym Nr 1/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.01.2006r.

Nowelizacją z dnia 10 maja 2007r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 99 z 2007r., poz. 665) ustawodawca wprowadził przepisem art. 62 ust.1 pkt 3, w dotychczasowym zakresie wynikającym z art. 62 ust.1 pkt 1, dodatkową kontrolę okresową, określając częstotliwość oraz zakres przedmiotowy jej przeprowadzenia.
Zgodnie z zapisem art. 62 ust.1 pkt 3 okresowym kontrolom (w czasie użytkowania) co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, powinny zostać poddane:
-budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2, bez względu na powierzchnie dachu,
-inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.
Zakres tej kontroli obejmuje sprawdzenie stanu technicznego:
-elementów budynku, budowli, i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
-instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
-instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).