Komunikat ws. przyjmowania interesantów
Dodane przez janscyzor dnia Czerwiec 21 2020 09:38:44
Komunikat
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Leżajsku

Szanowni Państwo

W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2020r. uruchamiamy procedury dotyczące przyjęć klientów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Leżajsku z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.
Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w Inspektoracie korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, email, ePUAP, poczta tradycyjna.
Klientów załatwiających sprawy w Inspektoracie prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do Inspektoratu i przełożenie wizyty na inny termin.

Zasady przyjęć w Inspektoracie:

1. Wizyty interesantów umawiamy telefonicznie (17 242 07 37) na konkretny dzień i godzinę. Podczas rozmowy prosimy o podanie celu wizyty i informacji niezbędnych w sprawie (numeru sprawy) oraz numeru telefonu kontaktowego. Na spotkanie zapisujemy nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania.

2. Na umówione spotkanie zapraszamy Państwa osobiście, nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby, w tym pełnomocnicy czy członkowie rodziny. W przypadku osób chorych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, itp. na spotkanie zamiast strony powinien zapisać się wyłącznie pełnomocnik.

3. Czas trwania spotkania uzgadniamy podczas rozmowy telefonicznej, lecz wynosi on maksymalnie 1 godzinę.

4. Prosimy o zakrywanie ust i nosa podczas całej wizyty w Inspektoracie maseczką lub przyłbicą, dezynfekcje rąk płynem odkażającym z dozownika oraz stosowanie udostępnionych jednorazowych rękawiczek.

5. Prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie własnego długopisu.

-osób nieumówionych nie przyjmujemy,
-decyzję o przyjęciu klienta podejmuje pracownik, który poprowadzi spotkanie,
-przyjmujemy interesantów wyłącznie w celu udostępnienia akt sprawy oraz osób wezwanych do osobistego dokonania czynności urzędowych; wyjaśnienia dotyczące prowadzonych spraw będą udzielane jedynie telefonicznie, pisemnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
-umożliwiamy wizytę w Inspektoracie tylko osobom zdrowym, bez jakichkolwiek objawów choroby, w tym szczególnie bez: kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni, duszności,
-nie przyjmiemy na spotkanie w Inspektoracie osoby, która przebywa na co dzień z innymi osobami podlegającymi kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, bądź w dniach poprzedzających wizytę w Inspektoracie miała kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 - w takim przypadku prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny.