Menu główne
bullet Strona Główna
bullet Komunikaty
bullet Ogłoszenia i przetargi
bullet Pliki do pobrania
bullet Informator budowlany

Organizacja PINB off
spacer
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
spacer
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 6,480
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: ThomasLef
spacer
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Dodane przez janscyzor dnia luty 01 2022 21:49:06


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) – zwanego dalej RODO informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku z siedzibą przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk,
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych : adres e-mail: apmendyk@tlen.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w.w rozporządzenia.
4. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.
6. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
9. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
· Drukuj
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA
Dodane przez janscyzor dnia listopad 17 2021 19:32:29


KOMUNIKAT
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU
DO WŁAŚCICIELI, ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH


Z uwagi na rozpoczęcie sezonu grzewczego i występowanie niskich temperatur oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane - tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami), zapewnienia przeprowadzenia, co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Czytaj więcej · 150 Czytań · Drukuj
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
Dodane przez janscyzor dnia listopad 17 2021 19:07:33


KOMUNIKAT
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU
DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW
budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2
innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku przypomina, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami) co najmniej dwa razy w roku, w terminach do dnia 30 listopada oraz do 31 maja budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 ,właściciel lub zarządca winien poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
-elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
-instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Kontrole powinny przeprowadzać osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia lub kwalifikacje.
Czytaj więcej · 146 Czytań · Drukuj
Komunikat o dniu wolnym
Dodane przez janscyzor dnia grudzień 21 2020 23:09:48


Komunikat
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Leżajsku

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy uprzejmie informuję, że dzień 24 grudnia 2020r. jest dniem wolnym dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku w zamian za sobotę przypadającą w dniu 26 grudnia 2020r.

W DNIU 24 GRUDNIA 2020R. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU BĘDZIE NIECZYNNY
· Drukuj
Komunikat do właścicieli i zarządców
Dodane przez janscyzor dnia listopad 05 2020 19:27:39


KOMUNIKAT
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU
DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW
budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2
innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Leżajsku przypomina, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późniejszymi zmianami) co najmniej dwa razy w roku, w terminach do dnia 30 listopada oraz do 31 maja budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2, właściciel lub zarządca winien poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
-elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
-instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Czytaj więcej · 362 Czytań · Drukuj
Komunikat do właścicieli zarządców użytkowników
Dodane przez janscyzor dnia listopad 05 2020 18:52:52


KOMUNIKAT
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU

do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów do wymagań sezonu jesienno – zimowego

W związku z okresem grzewczym oraz mając na uwadze częste przypadki zatruć tlenkiem węgla przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego.
Czytaj więcej · 392 Czytań · Drukuj
Komunikat o dniu wolnym
Dodane przez janscyzor dnia sierpień 06 2020 21:57:56


Komunikat
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Leżajsku

Szanowni Państwo

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy uprzejmie informuję, że dzień 17 sierpnia 2020r. jest dniem wolnym dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku w zamian za świąteczną sobotę przypadającą w dniu 15 sierpnia 2020r.

W DNIU 17 SIERPNIA 2020R. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU BĘDZIE NIECZYNNY.
· Drukuj
Komunikat ws. przyjmowania interesantów
Dodane przez janscyzor dnia czerwiec 21 2020 09:38:44


Komunikat
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Leżajsku

Szanowni Państwo

W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2020r. uruchamiamy procedury dotyczące przyjęć klientów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Leżajsku z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.
Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w Inspektoracie korzystając z możliwości innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, email, ePUAP, poczta tradycyjna.
Klientów załatwiających sprawy w Inspektoracie prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do Inspektoratu i przełożenie wizyty na inny termin.

Zasady przyjęć w Inspektoracie:

1. Wizyty interesantów umawiamy telefonicznie (17 242 07 37) na konkretny dzień i godzinę. Podczas rozmowy prosimy o podanie celu wizyty i informacji niezbędnych w sprawie (numeru sprawy) oraz numeru telefonu kontaktowego. Na spotkanie zapisujemy nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania.

2. Na umówione spotkanie zapraszamy Państwa osobiście, nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby, w tym pełnomocnicy czy członkowie rodziny. W przypadku osób chorych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, itp. na spotkanie zamiast strony powinien zapisać się wyłącznie pełnomocnik.

3. Czas trwania spotkania uzgadniamy podczas rozmowy telefonicznej, lecz wynosi on maksymalnie 1 godzinę.

4. Prosimy o zakrywanie ust i nosa podczas całej wizyty w Inspektoracie maseczką lub przyłbicą, dezynfekcje rąk płynem odkażającym z dozownika oraz stosowanie udostępnionych jednorazowych rękawiczek.

5. Prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie własnego długopisu.

-osób nieumówionych nie przyjmujemy,
-decyzję o przyjęciu klienta podejmuje pracownik, który poprowadzi spotkanie,
-przyjmujemy interesantów wyłącznie w celu udostępnienia akt sprawy oraz osób wezwanych do osobistego dokonania czynności urzędowych; wyjaśnienia dotyczące prowadzonych spraw będą udzielane jedynie telefonicznie, pisemnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
-umożliwiamy wizytę w Inspektoracie tylko osobom zdrowym, bez jakichkolwiek objawów choroby, w tym szczególnie bez: kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni, duszności,
-nie przyjmiemy na spotkanie w Inspektoracie osoby, która przebywa na co dzień z innymi osobami podlegającymi kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, bądź w dniach poprzedzających wizytę w Inspektoracie miała kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 - w takim przypadku prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny.


· Drukuj
KOMUNIKAT DO ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
Dodane przez janscyzor dnia maj 11 2020 22:48:19


KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Leżajsku do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Zgodnie z art. 61 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami ) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 . Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Przez obiekty małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej należy rozumieć obiekty o charakterze rekreacyjnym lub sportowym takie jak: place zabaw, siłownie plenerowe, skateparki, parkour parki, street workout parki, parki linowe i inne obiekty o zbliżonym charakterze. Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów o obowiązku zapewnienia przeprowadzenia kontroli obiektów, o których mowa w art. 62 ustawy – Prawo budowlane. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania obiektów w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Stosownie do zapisu art. 70 ust.1 ustawy Prawo budowlane właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1–4a, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar. Ponadto przypominam, że na podstawie art. 93 pkt.8 ustawy Prawo budowlane, kto nie zapewnia wykonania okresowych kontroli stanu technicznego podlega karze grzywny, natomiast zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W celu uniknięcia zagrożeń zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z powyższych przepisów.


06.05.2020r.· Drukuj
Informacja
Dodane przez janscyzor dnia marzec 16 2020 19:17:54


INFORMACJA

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a także w nawiązaniu do decyzji Starosty Leżajskiego dotyczącej reorganizacji pracy Starostwa Powiatowego w Leżajsku na czas epidemii /budynek A i B/ - aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i pracowników - od 16 marca 2020r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku będzie nieczynny dla interesantów, natomiast Urząd nie przerywa pracy.

Ogranicza się możliwość umawiania w siedzibie Urzędu. W sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Na stronie internetowej Urzędu oraz BIP dostępne są numery telefonów oraz adresy e-mail, na które należy się kontaktować. Możliwe jest załatwianie spraw przez ePUAP/profil zaufany, bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Dane kontaktowe do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku:

Telefony
Sekretariat: (017) 242-07-37 wewn. 21
Fax: (017) 242-07-37 wewn. 26
Księgowość: (017) 242-07-37 wewn. 23
787 869 898
e-mail:
lezajsk@pinb.info.pl
pnbl@wp.pl· Drukuj
KLAUZULA INFORMACYJNA
Dodane przez janscyzor dnia czerwiec 04 2018 19:37:04


KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych klientów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Leżajsku ul. M.C.Skłodowskiej 8.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c , bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e w.w rozporządzenia.
3. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.
5. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty , które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych ( tzw. podmioty przetwarzające).
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, tym w obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - izabelabucior@wp.pl
· Drukuj
Strona 1 z 2 1 2 >
Linki
Sejm

Senat

Ministerstwo Infrastruktury

G��wny Urz�d Nadzoru Budowlanego

Podkarpacki Urz�d Wojew�dzki

Wojew�dzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiat Le�ajski

Polska Izba In�ynier�w Budownictwa

Podkarpacka Izba In�ynier�w Budownictwa

e-Budownictwo


Służba Cywilna
spacer