Menu główne
bullet Strona Główna
bullet Komunikaty
bullet Ogłoszenia i przetargi
bullet Pliki do pobrania
bullet Informator budowlany
bullet Forum

Organizacja PINB off
spacer
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
spacer
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 2,937
Najnowszy Użytkownik: CashMax
spacer
KOMUNIKAT DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Dodane przez Arkadiusz Bol dnia październik 29 2010 18:01:30


Newsy

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU PRZYPOMINA WŁAŚCICIELOM, ZARZĄDCOM I UŻYTKOWNIKOM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O CIĄŻĄCYCH NA NICH OBOWIĄZKACH ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM WE WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ O ZASADACH ICH BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA W CELU ZAPOBIEŻENIA POTENCJALNYM NIEBEZPIECZEŃSTWOM.

Z uwagi na zwiększone, w okresie zimowym występowanie zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych, przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, szczególnie budynków jednorodzinnych i zagrodowych o obowiązku zapewnienia przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzenia instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, i wentylacyjnych . Stosownie do ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) kontrole stanu technicznego powinny przeprowadzać osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia.

Jednocześnie przypomina się, że na właścicielach zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa obowiązek usunięcia, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch, zatrucie gazem albo porażenie prądem (art. 70 ustawy Prawo budowlane).

Nowelizacją z dnia 10 maja 2007r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 99 z 2007r. , poz. 665) ustawodawca wprowadził przepis art. 62 ust.1 pkt. 3 (w dotychczasowym zakresie wynikającym z art. 62 ust.1 pkt. 1), dodatkową kontrolę okresową, określając częstotliwość oraz zakres przedmiotowy jej przeprowadzenia. Zgodnie z zapisem art. 62 ust.1 pkt. 3 okresowym kontrolom ( w czasie użytkowania) co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada , powinny zostać poddane:

  1. Budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2, bez względu na powierzchnie dachu,
  2. Inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.

Uprawniona osoba dokonująca każdej z tych kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o jej przeprowadzeniu.

Przypominam, że zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) w przypadkach wystąpienia niekorzystnych czynników atmosferycznych, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem oraz mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych. W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny obiektu i nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji poprzez m. in. kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu, zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiary śniegu z dachu a także usuwanie z elementów elewacji sopli, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających przy budynku. Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane, a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane). Kontrole w zakresie wykonywania powyższych obowiązków prowadzić będzie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku.


Powiatowy Inspektor 24.07.2013r.




· Drukuj
KOMUNIKAT DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW PLACÓW ZABAW
Dodane przez Arkadiusz Bol dnia lipiec 28 2008 22:47:39


Newsy

W związku z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego oraz zaistniałymi w ubiegłych latach wypadkami na placach zabaw, przypomina się właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw, którymi są głównie małe dzieci.
Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym oraz bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych wynika z ustawy – Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. Nr 243 z 2010r., poz. 1623 z późniejszymi zmianami), natomiast Polskie Normy w szczególności:
PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw. Część 2 : Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek,
PN-EN 1176-2:2001/A1 Wyposażenie placów zabaw Część 2 Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek,
PN-EN 1176/7 Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji
szczegółowo określają wymagania stawiane urządzeniom na placach zabaw i sposoby ich montażu zapewniające bezpieczne użytkowanie.




· Drukuj
KOMUNIKAT
Dodane przez Arkadiusz Bol dnia maj 27 2008 17:38:25


Ogłoszenia i przetargi

W celu ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz wyeliminowania zagrożenia katastrofami budowlanymi został wprowadzony na terenie Województwa Podkarpackiego dla właścicieli i zarządców budynków i innych obiektów wielkopowierzchniowych bezwzględny obowiązek usuwania zalegającego śniegu i lodu z dachów tych budynków i obiektów.
Obowiązek ten został wprowadzony Rozporządzeniem Porządkowym Nr 1/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.01.2006r.

Nowelizacją z dnia 10 maja 2007r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 99 z 2007r., poz. 665) ustawodawca wprowadził przepisem art. 62 ust.1 pkt 3, w dotychczasowym zakresie wynikającym z art. 62 ust.1 pkt 1, dodatkową kontrolę okresową, określając częstotliwość oraz zakres przedmiotowy jej przeprowadzenia.
Zgodnie z zapisem art. 62 ust.1 pkt 3 okresowym kontrolom (w czasie użytkowania) co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, powinny zostać poddane:
-budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2, bez względu na powierzchnie dachu,
-inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2.
Zakres tej kontroli obejmuje sprawdzenie stanu technicznego:
-elementów budynku, budowli, i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
-instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
-instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).




· Drukuj
Linki
Sejm

Senat

Ministerstwo Infrastruktury

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiat Leżajski

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Podkarpacka Izba Inżynierów Budownictwa
spacer