PINB Leżajsk   |   mapa strony   |   kontakt   |

Dokumenty do pobrania


Uwaga! Wzory formularzy mają jedynie charakter informacyjny, nie mają charakteru dokumentów obowiązujących.

Rozpoczęcie budowy:

doc.jpg Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

doc.jpg Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy

doc.jpg Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

doc.jpg Informacja o danych bioz


Zakończenie budowy:

doc.jpg Zawidomienie o zakończeniu budowy

doc.jpg Oświadczenie inwestora o zakończeniu budowy

doc.jpg Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy

doc.jpg Oświadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych

doc.jpg Wniosek o pozwolenie na użytkowanie


Inne:

doc.jpg Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli stanu technicznego obiektu

Akty prawne:

pdf.gif Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania bud. mieszkalnych

pdf.gif Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

pdf.gif Rozporz. w sprawach nieużytk. lub niewyk. obiektu bud.

doc.jpg Rozp. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej

pdf.gif Rozporz. w sprawie książki obiektu budowlanego

pdf.gif Rozp. w sprawie war. tech. jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie

pdf.gif Ustawa prawo budowlane

pdf.gif Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

pdf.gif Użytkowanie budynków mieszkalnych

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Arkadiusz Ból
Dokument z dnia: 28.05.2008
Dokument oglądany razy: 1 893
Opublikował: Janusz Hojło
Publikacja dnia: 30.11.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl