PINB Leżajsk   |   mapa strony   |   kontakt   |

Statut prawny

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Leżajsku jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład administracji powiatowej.

Inspektorat działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2016r. poz. 290).,
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami). ,
  3. Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Leżajsku.

Realizuje ponadto inne zadania nałożone przepisami ustaw szczególnych i aktów wydanych w celu ich wykonawstwa.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Arkadiusz Ból
Dokument z dnia: 27.05.2008
Dokument oglądany razy: 1 556
Opublikował: Janusz Hojło
Publikacja dnia: 06.05.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl